برنامه ها

 

سطح شهر:

مشارکت بیش خصوصی در فعالیت های شهری

بهبود کیفیت فضای سبز شهری

فراهم کردن فضایی برای احداث دریاچه مصنوعی در حاشیه الوند با حضور بخش خصوصی

ساماندهی ترمینال ها

تدوین برنامه زمانبندی و ترتیب و اولویت گزاری مناطق شهری جهت آسفالت و کارهای زیربنایی

فعال نمودن بیش از پیش شورای محلات و  مشارکت دادن این شوراها در برنامه ریزی شهری
بازارچه:

تلاش در جهت افزایش درامد های شهری از بازارچه

تلاش در جهت روشن کردن درامد های ارگانهای ذینفع در بازارچه
فرهنگ:

توسعه و افزایش تولید صنایع دستی به صورت انتفاعی و غیر انتفاعی

تلاش در جهت رونق و پیشرفت صنعت توریسم

ساماندهی انجمن های ادبی
بانوان:

کمک و تلاش, به انجمن های فعال و غیر فعال برای رونق, این انجمن ها

تخصیص فضاهای اختصاصی به بانوان
اقتصادی:

تلاش جهت جذب سرمایه در جهت ایجاد کارگاه های تولیدی زود بازده

 

ورزشی:

تلاش جهت ایجاد و درآمد دائمی برای ورزش شهرستان

 

کشاورزی:

 

اهداف

1-تلاش در جهت
تقویت مشارکت مردم در مدیریت شه ری

2-تلاش در جهت
بهبود کیفیت فضای سبز شهرستان

3-تلاش در جهت
افزایش, اماکن اختصاصی به بانوان

4-تلاش در جهت
کسب درآمد دائمی برای ورزش شهرستان

5-تلاش در جهت
هدایت درآمد های بازارچه پرویزخان به سمت شهرستان قصرشیرین

6-تلاش در جهت
ایجاد بنگاه های زود بازده اقتصادی در شهرستان قصرشیرین با مشارکت سرمایه گزاران بومی و غیر بومی

7-تلاش در جهت
رونق بخش گردشگری و توریسم شهرستان

8-تلاش, در جهت
رونق دادن به شورای محلات

9-تلاش در جهت
گسترش انجمن های مردم نهاد و مخصوصا با محوریت انجمن های بانوان و جوانان

10-تلاش در جهت
رونق انجمن های فرهنگی شهرستان

11-تلاش
در جهت سهولت خرید و فروش محصولات کشاورزی
برای کشاورزان شهرستان

12-تلاش
در جهت رونق دادن قصرشیرین
بعنوان قسمتی از راه ابریشم

13-تلاش
در رابطه با فراهم کردن و بهبود شرایط جهت عبور زائرین

14- تلاش درجهت
ایجادانگیزه وکاربهینه درکلیه پرسنل شهرداری که باعث کارایی پرسنل میگردد

15- تلاش درجهت
پرداخت بموقع حقوق کارگران شهرداری

16- تلاش درجهت
برنامه هایی برای افزایش درآمدهای شهرداری(ازطریق اجاره دادن ماشین آلات،اخذپروژه های پیمانکاری،استفاده ازنظرکارشناسان برنامه ریزی واشتغال و…)

17- تلاش درجهت
فرایندهای انگیزشی جهت تسهیل درحمل ونقل شهری(مثلا کم کردن مبلغ صورتحساب رانندگان حمل ونقل عمومی ازطریق یارانه شهرداری ویابازارچه…)

18- تلاش درجهت
افزایش
فرهنگ احترام به مسافرین وبخصوص زائرین عتبات عالیات

19-تلاش در جهت ایجاد فرهنگ سرا با اهداف انتفاعی و غیر انتفاعی
20-تلاش در جهت استفاده از نیروهای بومی
21_تلاش در جهت ساماندهی کارگران سطح شهر و در صورت امکان بازارچه ها
22-تلاش در جهت ایجاد فضای رفاهی برای سالمندان