خواسته های مردم از مسئولین در فضای مجازی

یکی از ابعاد مفید فضای مجازی ، بحث و گفت و گو و تبادل نظر با همشهریان و مسئولین و همچنین صاحب نظران است ، در همین راستا مطلبی تحت عنوان خواسته ها و یا انتظارات مردم قصرشیرین از مسئولین را که در فضای مجازی مطرح شده (کمپین حمایت از حقوق مردم قصرشیرین ) بود  ، گردآوری و در این صفحه از سایت تقدیم حضور شما می گردد:

#انتظارمردم

روز درخت کاری درخت مجانی در اختیار شهروندان قرار بده هرکس یا هر خانواده ای لااقل یه درخت بکاره تا قصر از این خشکی بی روحی دربیاد. مثل قدیم که همش باغ بوده

#انتظارمردم

آسفالت معابر،زیباسازی سطح شهر،تسهیل دراموراداری مربوط بین شهرداری وشهروندان آیاچیردیگه ایی هم هست

#انتظارمردم

ایجاد فضایی سبز مناسب با ایجاد محوطه شهربازی دران. زیبا کردن ورودی شهر از هر سه طرف سرپل. گیلانعرب. خسرویی

#انتظارمردم

کاش به ریخت ورودی خیابان فرمانداری و پارکینگ دانشگاه ها نظری انداخته شود,متاسفانه ازخیلی از بخشداری ها استان ضعیف تریم,کاشت درختان مرکبات و ریختن ۴کامیون بیس دراین جاها فرم شهررا تغییرمیدهد. هرچند مدتها است دیگر فرماندارهای عراقی به شهرمان نمیایند اما شان قصر را حفظ میشه کرد

#انتظارمردم_پیشنهاد

میدان بالای افشار و میدان ها دیگرو لااقل تندیس از خلبانان شهید قصری بگذارند.

#انتظارمردم_پیشنهاد

یک خیابان هم به اسم اولین شهید سرافراز شهرمان شهید عابدین عباسی نامگذاری کنند

#انتظارمردم_پیشنهاد

اگه شهرداراین شهر باشم ویاشورای این شهر .مصوبه ای به اجرا میذارم که هرشهروندی بخصوص مغازه دارهای خیابانهای اصلی به هرعنوانی هرنوع درختی رادرمقابل مغازه اش قطع کند ،مجازات میکنم.
آنقدر درطول این سالها شاهد قطع این درختان بوده ایم که شهرداری هم با این رویکرد اسفبار همسو شده .وخودش هم این اقدام را توجیح میکند.کیست که نداند مسوول حفظ زیبایی وحفظ درختان همیشه سر سبز شهرداری شورای شهراست.متا سفانه اداره برق به بهانه اتصال برق ده ها درخت زیبای این شهر راازبیخ قطع کرده است ؛که میتوانست سایه اش ازگرمای پنجاه درحه این شهر کمک زیادی کند.

#انتظارمردم_پیشنهاد
ورودی فلاحت چهارتا تندیس بزرگان شهر رو بگذارند با پلاک بیوگرافی که لااقل مهمانی امد بدانند که یه زمانی این شهر چهارتا ادم بزرگ داشته برای خودش شهری بوده. الان شده اخر شر.