صادرات و بازارچه هاي مرزي

صادرات و بازارچه هاي مرزي

صادرات در لغت به معنای انتقال كالا یا ارسال و فرستادن كالا از جایی به جای دیگر چه در داخل كشور و یا از داخل به خارج كشور است . كه در این مجموعه منظور از صادرات كالادربازارچه مرزی صادرات قطعی كالا است و هدف خروج كالا از كشور (قلمرو گمركی) می باشد.صادرات كالا از طریق بازارچه های مرزی كشور در نقاط صفر مرزی (مناطق محروم) از مسایل مورد نظر سیاست مداران اقتصادی امروز كشور برای توسعه مناطق محروم است ، كه مورد توجه فراوانی در سال های اخیر قرار گرفته است . از طرفی قسمتی از برنامه های توسعه اقتصادی دولت را به خود اختصاص داده است . تا تحرك در مناطق محروم را بیشتر كرده و از طرفی زمینه های اشتغال را در مناطق محروم كشور تقویت نماید .لذا هنوز به منظور انجام تشریفات گمركی كالاهای صادراتی در بازارچه های مرزی ، صادر كنندگان اطلاعات چندانی ندارند . كه بدین منظور شیوه های مناسب برای تسهیل در صدور كالای بازارچه مرزی در این مجموعه تنظیم گردیده است تا صادر كنندگان بتوانند قسمتی از مشكلات خود را با مطالعه این مجموعه مرتفع نمایند. (استانداري استان كردستان2؛1392)

بیشتر بخوانید

توسعه

توسعه

توسعه

امروزه توسعه همپای زندگی بهتر تلقی میشود و جوامع نسبت به آن بیشتر از گذشته متنفع میشوند .توسعه همان رشد اقتصادی نیست ( پابلی یزدی و ابراهیمی ؛1386؛32) زیرا توسعه جریان چند بعدی است که در خود تجدید سازمان و سمت گیری متفاوت کل نظام اقتصادی و-اجتماعی را به همراه دارد (ازکیا؛1370؛18)توسعه گذر از وضعیتی به وضعیتی دیگر  می باشد و عبارت است از تغییر و تحول و پیشرفت (رکن الدین افتخاری؛1382 ؛141)

واژه توسعه به رغم کاربردهای فراوانی که دارد به هیچ وجه معنای واضحی ندارد به همین جهت توسعه هنگامی معنایی در دسترس قرار میگیرد که که آن را از جهتهایی مورد بررسی قرار دهیم . از جمله این جهات می توان به موارد زیر اشاره داشت :

  • توسعه اجتماعی1
  • توسعه اقتصادی 2
  • توسعه فرهنگی 3
  • توسعه سیاسی4 (ازکیا؛1377؛27-18)

بیشتر بخوانید

توسعه صادرات

توسعه صادرات

عنوان مقاله: توسعه صادرات
فرمان پارسه
آذر1392
ورود به بازارها ی جهانی و توسعه صادرات و نقش دولتها در این میان
2-3-1 ورود به بازار جهانی و انتخاب بازار
فعالیت تجار اساساً تحت تأثیر جایگاه و اعتبار جهانی آنان قرار می گیرد و لذا شرکتها برای ورود به این بازارها و برای داشتن جایگاهی برتر در میان رقبا باید تحقیق و بررسی و همچنین بازاریابی را در حد حداقل ؛ رقبا ی خود به انجام برسانند (کاتلر ؛1385 ؛440)برای ورود به این بازارها توسط شرکتهایی که این قصد را دارند باید اقدام به گرفتن تصمیماتی شود و مراحلی طی شود که این مراحل عبارتند از :
1 – تصمیم در مورد اینکه وارد بازار خارجی شویم یا نه.
2 – تصمیم در مورد ورود به کدام بازار .
3 – تصمیم در مورد نحوه ورود
4 – تصمیم در مورد نحوه برنامه ریزی
5 – تصمیمدر مورد سازمان بازاریابی
در مورد این مسائل مختصر توضیحاتی لازم بنظر می آید که در ادامه توضیحاتی جهت روشن شدن مطالب ارائه خواهیم کرد .( کاتلر ؛1385 ؛فصل 14)

بیشتر بخوانید

قصرشیرین

قصرشیرین

بخش اول: قصرشیرین

از آنجا که متغیر مکانی می تواند در مباحث پژوهشی دارای تأثیر زیادی باشد  لذا به نظر می رسد که در ابتدا شناخت از شهرستان قصرشیرین به عنوان متغیر مکانی این پژوهش در روشن ساختن مباحث به خوانندگان محترم برای درک بهتر مسائل کمک کند .

براین اساس ؛ قصد داریم شهرستان قصرشیرین را در جهت شناخت آن در ادامه معرفی کنیم .

2-1 شهرستان قصرشیرین1

در اين قسمت  از مطالب قصد داريم  ويژگيهاي شهرستان قصرشيرين را در عناوين مختلف بيان داريم كه اميد است در شناسايي شهرستان به مخاطبان خود كمك كند.

بیشتر بخوانید