دریافت نرم افزار اندروید راهنمای شهر قصرشیرین

دریافت نرم افزار اندروید راهنمای شهر قصرشیرین

از بیستون و کرمانشاه که بگذریم و به سمت غرب حرکت کنیم، در 160کیلومتری کرمانشاه به شهری می رسیم که در سکوت و آرامشی اساطیری دور از همه جهان خفته است.

مکاني که در آن خسروپرويز، قصري براي معشوقه اش شيرين بنا مي کند که معمارش فرهاد بيچاره بود و شهرتش نصيب بيستون گشت.
نظامي در منظومه خسرو و شيرين به این شهر اشاره دارد:
به دست آورد جایی گرم و دلگیر
کز او طفلی شدی در هفته ای پیر
چهل فرسنگ از کرمانشهان دور
نه از کرمانشهان بل از جهان دور

بیشتر بخوانید